finder.com.trFinder Yang?n Güvenlik Elektronik Sistemler

finder.com.tr Profile

finder.com.tr

Title:Finder Yang?n Güvenlik Elektronik Sistemler

Description:Yang?n ve Güvenlik Sistemleri konusunda uzman firmalar taraf?nca Finder ürünleri 2005 y?l?ndan itibaren temin edilmekte ve bak?m onar?mlar? yap?lmaktad?r.

Keywords:Finder, Yang?n dedekt?rleri, Gaz Alarm Sistemleri,Acil Ayd?nlatma, Exit, Dedekt?r,Yang?n Butonu, Yang?n Paneli

Discover finder.com.tr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

finder.com.tr Information

Website / Domain: finder.com.tr
Website IP Address: 94.138.206.186
Domain DNS Server: ns2.saglam.com,ns1.saglam.com

finder.com.tr Rank

Alexa Rank: 2982275
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

finder.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,685
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $467
Yearly Revenue: $5,685
Daily Unique Visitors: 1,433
Monthly Unique Visitors: 42,990
Yearly Unique Visitors: 523,045

finder.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Finder 12 1.79%
Yang?n dedekt?rleri 0 0.00%
Gaz Alarm Sistemleri 2 0.99%
Acil Ayd?nlatma 7 2.63%
Exit 0 0.00%
Dedekt?r 2 0.39%
Yang?n Butonu 0 0.00%
Yang?n Paneli 0 0.00%

finder.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4
Date Sun, 25 Feb 2018 05:43:00 GMT

finder.com.tr Traffic Sources Chart

finder.com.tr Alexa Rank History Chart

finder.com.tr aleax

finder.com.tr Html To Plain Text

Finder - Yang?n ve Güvenlik Sistemleri A.?. Yetkili Sat?c? Giri?i | Türk?e English (?ngilizce) Tüm Kategoriler Yang?n Alarm Sistemleri Konvansiyonel Yang?n Alarm Sistemleri Intelligent Yang?n Alarm Sistemleri Kablosuz Yang?n Alarm Sistemleri Intelligent Yang?n Alarm Kontrol Paneli Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Merkez Anons Cihazlar? Saha Anons Cihazlar? Acil Ayd?nlatma Sistemleri Ge?i? Kontrol Sistemleri Anasayfa Kurumsal Hakk?m?zda Kalite Politikam?z Referanslar Yetkili Sat?c?lar Videolar Haberler ürünler Yang?n ve Gaz Alarm Intelligent Yang?n Alarm Sistemleri Konvansiyonel Yang?n Alarm Sistemleri Kablosuz Yang?n Alarm Sistemleri Yang?n Kontrol Panelleri Acil Anons Sistemleri Elektronik Sirenler Merkez Anons Sistemleri Acil Ayd?nlatma Sistemleri Ge?i? Kontrol Sistemleri Bina Y?netimi AMC Uzak ?zleme MAC Mobil Alarm ?zleme Reasure App üstün ?zellikler Yang?n Alarm Sistemi üstün ?zellikleri Acil Anons Sistemi üstün ?zellikleri Ge?i? Kontrol Sistemi üstün ?zellikleri Elektronik ?zleme üstün ?zellikleri Yetkili Sat?c?lar Sisteme Giri? Yetkili Sat?c? Ba?vuru RMA Ar?za Kay?t ?stek Listesi ?leti?im Tüm Kategoriler Yang?n Alarm Sistemleri Konvansiyonel Yang?n Alarm Sistemleri Intelligent Yang?n Alarm Sistemleri Kablosuz Yang?n Alarm Sistemleri Intelligent Yang?n Alarm Kontrol Paneli Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Merkez Anons Cihazlar? Saha Anons Cihazlar? Acil Ayd?nlatma Sistemleri Ge?i? Kontrol Sistemleri YANGIN ALARM S?STEMLER? üSTüN ?ZELL?KLER VDS, LPCB ve BSI onayl? Türk?e Kontrol Paneli K?sa Devre ?zolat?r Telsiz Sistem Se?ene?i üRüNLER? ?NCELE > GE??? KONTROL S?STEMLER? üSTüN ?ZELL?KLER Geni? Okuyucu Se?ene?i 1, 2 ve 4 Kap? Kontrol ünitesi Modül ile Kap? ?zleme ve Kontrol Fonksiyonel Yaz?l?m üRüNLER? ?NCELE > Anasayfafinder2017-04-07T15:06:39+00:00 Kurumsal Finder Yang?n Güvenlik A.?. Finder ürünleri; üstün teknik ?zellikleri, kaliteli hizmet veren yetkili sat?c?lar? ve 7/24 elektronik izleme imkan? ile kullan?c? memnuniyetini sa?lar. Projeler Finder ürünlerini tercih eden son projeler Türkiye’de; ülke genelinde ses getiren pestijli projelerde Yang?n Güvenli?i konusunda Finder sistemleri kullan?lmaktad?r. Tüm Projeleri G?rüntüle 2000+ Mutlu Mü?teri:) 50 ülkede 2000'den fazla mü?teri Finder ürünlerini kullan?yor. Kurumsal Haberler Finder Acil Ayd?nlatma Sistemi Finder Acil Ayd?nlatma ve Y?nlendirme üniteleri Finder Acil Ayd?nlatma ve [...] Devam?n? okuyun Esnek, Estetik ve Entegre Ge?i? Kontrol Art?k Mümkün! Fonksiyonel Kontrol üniteleri – RS485 veya TCP/IP destek imkan? – 100.000 [...] Devam?n? okuyun Yanl?? Alarms?z Maksimum Hassasiyet Art?k Mümkün! Intelligent Kontrol panelinden dedekt?re ?al??ma parametresi yüklenir. Dedekt?r mikroi?lemcisi karar [...] Devam?n? okuyun Te?ekkür Mektuplar? Tesisimizde kurulu bulunan Finder marka elektronik güvenlik sistemlerinin sorunsuz ?al??mas?ndan ve verilen hizmetin kalitesinden memnun oldu?umuzu bildiririz. Spradon Vadi Konutlar?Site Y?netimi - Okler Tesislerimizde kurulu bulunan Finder marka Elektronik Yang?n Güvenlik Sistemlerinin sorunsuz ?al??mas?ndan ve verilen hizmetin kalitesinden memnun oldu?umuzu bildiririz. Ayr?ca kontrol i?in gelen arkada??n ilgisinden memnun kalm?? bulunmaktay?z. Bize gerekli bilgileri verdi?i i?in te?ekkür ederiz. Osman OflazMüdür Yard?mc?s? - Bucak Anadolu ?mam Hatip Lisesi ? Copyright 2017. Yetkili Sat?c? Giri?i Türk?e English (?ngilizce) Anasayfa Kurumsal Hakk?m?zda Kalite Politikam?z Referanslar Yetkili Sat?c?lar Videolar Haberler ürünler Yang?n ve Gaz Alarm Intelligent Yang?n Alarm Sistemleri Konvansiyonel Yang?n Alarm Sistemleri Kablosuz Yang?n Alarm Sistemleri Yang?n Kontrol Panelleri Acil Anons Sistemleri Elektronik Sirenler Merkez Anons Sistemleri Acil Ayd?nlatma Sistemleri Ge?i? Kontrol Sistemleri Bina Y?netimi AMC Uzak ?zleme MAC Mobil Alarm ?zleme Reasure App üstün ?zellikler Yang?n Alarm Sistemi üstün ?zellikleri Acil Anons Sistemi üstün ?zellikleri Ge?i? Kontrol Sistemi üstün ?zellikleri Elektronik ?zleme üstün ?zellikleri Yetkili Sat?c?lar Sisteme Giri? Yetkili Sat?c? Ba?vuru RMA Ar?za Kay?t ?stek Listesi ?leti?im

finder.com.tr Similar Website

Domain WebSite Title
hefica.com.tr HEFICA Elektronik ve G?venlik Sistemleri | Yang?n ,Gaz Alg?lama ve ?hbar sistemleri, CCTV sistemler...
bilgielektronik.com.tr Bilgi Elektronik,Alarm Güvenlik Sistemleri,Yang?n Alarm,Ip Cctv, Kamera
ayangin.com A Yang?n Güvenlik Sistemleri - AYG
eleksyangin.com Anasayfa | Eleks Yang?n ve Güvenlik Sistemleri
yangin.org YANGIN.ORG - Prof. Dr. Abdurrahman K?l?? - Yang?n Güvenlik ?nlemleri
teknim.com.tr Teknim - Alarm Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Yang?n Alarm Sistemleri
intensis.com.tr INTENSIS - Elektronik Güvenlik Sistemleri
ucok.com.tr ü?OK Teknolojik Sistemler - Yang?n Alg?lama ve ?hbar Sistemleri
acdc.com.tr AC/DC Elektronik Sistemler Ltd. ?ti.
tekserelektronik.com.tr Tekser Elektronik Sistemler Tic. Ltd. ?ti.
alarm35.com Alarm 35 | 0232 381 28 22 | ?zmir H?rs?z Alarm? Kamera Güvenlik Sistemleri | Kamera Sistemi, Yang?n...
teknikelektronik.com Teknik Elektronik Gaz Yang?n Alg?lama ve Otomatik S?ndürme Sistemleri
bilgibayim.com Bilgi Elektronik Güvenlik Sistemleri Al?? Veri? Sitesi
orelelektronik.com.tr Orel Elektronik | Adana Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemleri, Otomatik Kap?
setyangin.com Set Yang?n
yalcincapanik.com Sosyal Güvenlik Mü?aviri Yal??n ?apanik
junodoor.com Junodoor | Yang?n Kap?s?
yanginsondurmefirmasi.com Gloran Yang?n S?ndürme Cihazlar? yang?n s?ndürme tüpü, yang?n tüpü, yang?n s?ndürme, yang?n tüpü im...